01 :08 :04 – REBBETZEN RIVKA ROTTENBERG aléa hashalom, Bath HaRav Hé’Hossid Moshé Mena’hem Hy’’d, Esheth HaRouv Morénou HaRav ‘Hayim Ya’akov ROTTENBERG – Levaya. Avec les contributions des Rabbanim Shlita : Rosh HaYeshiva Rav Yits’hak KATS, gendre, Rav Mordekhaï KATS, petit fils, HaDayan Rav Yossef SHNÉOR, Rav Yehouda KATS, petit fils, Rav Israël ROTTENBERG, petit fils, HaRav Yossef David FRANKFORTER, HaDayan Rav Avraham Baroukh PEVZNER, le Moré de Atra Rav Mordekhaï ROTTENBERG, fils de la Rebbetzen, à la Shoule de la Agoudath Hakehilos 10 rue Pavée à Paris – 26 Shvath 5772 – 19 fév. ‘12