01 :38 :51 – En Hommage à Rabbi (Gérard) Tséma’h AMRAM zatal. 2. La levaya à Epinay, 6 août ‘17 : Rabbi Moshé HAZAN, Rav Zev PAPERMAN, Rav ‘Haï AMRAM, Yo’hanane ABIB, David IFERGAN, Eliyahou AMRAM, Binyamine AMRAM, Betzalel AMRAM, Rav Yehiel BRAND, Yoël MAMANE